News

Resultaten onderzoek Infoland community (2019)

  • 24 June 2019
  • 0 reacties
  • 147 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties

Hoi allemaal,

De afgelopen 20 weken heb ik een onderzoek gedaan naar het Infoland community platform. Wat was er al goed aan de community en wat kon er nog beter? Naar aanleiding van de gesprekken die ik heb gevoerd en de reacties die ik in de enquête heb gehad heb ik een advies neergelegd bij Infoland.

Het belangrijkste verbeterpunt dat is doorgevoerd is het veranderen van de community lay-out. In de nieuwe lay-out is de informatie opgedeeld per module, zodat er makkelijk gezocht kan worden naar relevante informatie. Ook zijn de andere kanalen van Infoland bovenaan de community in de vorm van tegels geplaatst. Daarnaast is er een aparte plek gecreëerd op de community waar ideeën (voorheen wensen) gedeeld kunnen worden. Hoe Infoland omgaat met de ideeën is te vinden in dit topic.

Afgelopen week hebben we positieve feedback ontvangen op deze verbeteringen. Echter, Infoland zit niet stil. Het komende half jaar zal Infoland gaan kijken naar de overige adviezen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Er waren een aantal grote thema’s die door jullie het meest genoemd werden. Zo zouden jullie meer interactie willen zien op het platform in de vorm van bijvoorbeeld structurele live on – offline events. Daarnaast willen jullie makkelijker in contact kunnen komen met medegebruikers om kennis te delen. Ook zou het van meerwaarde zijn als de community meer gepersonaliseerd zou zijn, zodat je sneller relevante informatie kunt vinden.
Deze thema’s zullen niet op korte termijn worden doorgevoerd, maar worden meegenomen in de verdere strategievorming van de community,

Voor nu wil ik jullie bedanken voor alle hulp bij het onderzoek!


0 reacties

Geen reactie

Reageer


Algemene voorwaarden | Privacyverklaring